Plugin WordPress – Barometr

Data dodania: 25 lipca 2019

Barometr – Moduł WordPress

Do wykonania wtyczka wordpress (wersja wordpress: od 5 w zwyż ) na postawionym wcześniej serwisie www z wgranym szablonem Jupiter X i zintegrowanym Elementorem.

Logika działania
Moduł działa w logice podobnej do Barometru, jego zadanie to pokazywanie różnic między dwoma niezależnymi obiektami/miastami/etc. składającymi się z listy porównania różnic w postaci zależności lub po prostu liczb.

Dla przykładu:
Barometr porównuje ze sobą 2 miasta pokazując:
– ilość kin w mieście X i w mieście Y
– ilość restauracji w mieście X i w mieście Y (w liczbach)
– powierzchnię miast (wyrażoną w skali % względem sumy powierzchni obu miast)
– etc.
różnica może więc być wyrażona w wartościach liczbowych lub % w zależności od prezentowanej właściwości.

Podstawową funkcją barometru jest graficzne (wykres) pokazywanie różnic / proporcji niezależnie od sposobu wyrażania wartości (liczby lub procenty) – wykres obrazuje albo liczbę albo wartość procentową.

Wykres
Konstrukcja wykresu zakłada działania na zasadzie skali porównawczej – każde zestawienie będzie składało się z 2ch szal (jak na wadze), gdzie widoczne będą wartości dla lewej i prawej szali (niezależnie). Wykres będzie odzwierciedlał wartości w graficznych słupkach składających się z 10 kwadratów (każdy słupek) – ich ilość przy danej porównywanej właściwości zależeć będzie od wartości jakie dla szali lewej oraz prawej zostaną określone.

Dla przykładu:
Porównanie powierzchni miast: Łódź 40% – Warszawa 60%.

Wykres obrazuje zestawienie 2ch szal na jednej jest Łódź, na drugiej Warszawa.
Przy Łodzi jest liczba 40% oraz na wykresie 4 słupki, zaś przy Warszawie jest wartość 60% i 6 słupków.

Ponadto barometr posiadać będzie wskazówkę, która odchylać się będzie w kierunku jednej „cięższej” z szal w sposób wprost proporcjonalny do wielkości dysproporcji między nimi – im większa różnica tym wskazówka bardziej odchylona.

Zakładany maksymalny zakres kątowy odchylenia wskazówki to -60 / 60 stopni.

Kategorie / Grupy
Ponadto w module niektóre właściwości będą grupowane. Dla każdej grupy (pełniącej rolę kategorii) będzie również zestawienie.

Dla przykładu:
Porównanie dla miasta X i miasta Y właściwości: ilość kin (X:10,Y:20), ilość teatrów (X:6,Y:10), ilość filharmonii (X:1,Y:1), będzie zgrupowane w „kulturę”, dla której „ręcznie” (wpisana w panelu a nie generowana jako wypadkowa) zostanie określona wartość dla miasta X i dla miasta Y.

Barometr na głównym widoku wyświetli „kulturę” i po kliknięciu w nią pozwoli zobaczyć porównanie składowych (ilość kin, ilość teatrów, ilość filharmonii).

Grupami porównanymi mogą być między innymi szkolnictwo, budżet, transport publiczny, ochrona zdrowia, obiekty kulturalne, infrastruktura drogowa itp.

Przykład kategorii i podkategorii

Miasto A / Miasto B
Transport zbiorowy
Ilość taboru 101 / 67
Ilość autobusów 60 / 30
Ilość tramwajów 41 / 25
Ilość trolejbusów 0 / 12

Szkolnictwo
Ilość obiektów 44 / 31
Ilość szkół 23 / 17
Ilość szkół podstawowych 18 / 14
Ilość szkół wyższych 5 / 3
Ilość przedszkoli 14 / 9
Ilość żłobków 7 / 5
Ilość żłobków państwowych 6 / 5
Ilość złobków prywatnych z ‘bonem’ 1 / 0

Moduł musi posiadać możliwość tworzenia kategorii wraz z podkategoriami, dodawania opisów i danych porównawczych.

Barometr za zadanie ma pokazywać te dane porównując je między głównymi „tworami”.

Ilość porównywanych głównych Tworów to 2 różne miejscowości lub lokalizacje.

Każda z dodanych kategorii lub opisów ma możliwość edycji lub usunięcia, tak, aby nie zaburzyć całości porównywanych głównych elementów barometru.

Informacja dodatkowa:
Po podpisaniu NDA, dla celów dokładniejszej wyceny udostępnimy projekt graficzny barometru.

WPzlecenia funkcjonują zupełnie za darmo już od 12 lat. Dołącz do społeczności i wspieraj WPzlecenia, by działały w tym modelu przez kolejne lata!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kontakt ze zleceniodawcą

Ogłoszenie zostało zamknięte i z tego powodu dane kontaktowe zostały ukryte. Ogłoszenia zostają oznaczone jako zamnięte automatycznie po 14 dniach lub wcześniej na wniosek zleceniodawcy.

Czy chcesz następnym razem dostać informację o nowym zleceniu jako pierwszy? Kliknij tutaj i dowiedz się jak!