Integracja WordPress MuliSite + Paylane + Gravity Forms

Data dodania: 8 grudnia 2016

-Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem funkcjonalności jak opisano poniżej proszę o podanie szacowanej ilości dni na realizację oraz kwoty realizacji.
-Budżet został podany ze względu na jego wymagalność. Dokładnego oszacowania kosztów oczekujemy od osoby składającej propozycję wykonania.
-W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności proszę o kontakt.

DO WYKONANIA
Integracja WordPress MuliSite + Paylane + Gravity Forms

SZCZEGÓŁY
1. WordPress MultiSite
Wtyczka integrująca ma działać zarówno w wersji jednoinstalacyjnej WordPress jak i WordPress MultiSite, z tym, że włączenie i konfiguracja wtyczki możliwa na każdej witrynie osobno w ramach WordPress MultiSite.

2. Paylane
Jak podaje Paylane można się z nimi zintegrować w modelu prostym za pomocą "Secure Form" szczegóły http://devzone.paylane.pl/secure-form/ lub modelu pełnym przez API http://paylane.pl/api/
-Chodzi o wykonanie integracji przez "Secure Form"
Jak podaje Paylane "Przekazuje się informacje (z użyciem POST lub GET) dotyczące transakcji (takie jak nazwa produktu, cena itp.) do Secure Form. Po wysłaniu formularza, klient zostanie przekierowany z powrotem na Twoją stronę, do której przesłane zostaną też informacje zwrotne. Możesz wykorzystać te dane, by poinformować klienta o statusie transakcji."

3. Gravity Forms
Możliwość dodawania/generowania spersonalizowanych żądań płatności Paylane określonej kwoty za określoną usługę w określonej walucie (PLN, USD, EUR) z pobieraniem danych z wcześniej wypełnionych i zapisanych rekordów formularza Gravity Forms.

ZAŁOŻENIA
1. Interfejs dodawania spersonalizowanych płatności (tytuł płatności, kwota, waluta i pozostałe pola dostępne dla formularza "Secure Form" jak adres, język Secure Form, czy płatność jednorazowa itd.)
a) Dodawane płatności w formie Custom Post Type (nieindeksowalne) o nazwie "Płatności"
-Odnośnik "/payment/<ID wpisu>-<losowa 12 znakowa wartość liter i cyfr>" np: "http://domain.com/payment/1239-akt376dhtw6u"
-Nazwa wpisów "<Imię i nazwisko> – <ID wpisu>" np "Jan Kowlaski – 13654"
b) Strona płatności z nagłówkiem i stopką motywu wyświetlająca treść Imię i Nazwisko, tytuł wpłaty, kwotę i walutę oraz przycisk płatności (nazwa przycisku PL lub EN czytana z konfiguracji wtyczki zależnie wyboru waluty)
c) Strona powrotu jak strona płatności w języku zależnie od waluty płatności (PLN -polski, USD lub EUR -angielski)

2. Przycisk dodawania spersonalizowanej płatności na liście rekordów (Entires) wypełnionego formularza Gravity Forms
Pobierane dane do płatności Paylane takie jak: Imię i Nazwisko, Emial, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Region/Województwo, Kraj.
a) Dodanie dodatkowej kolumny z linkiem lub przyciskiem do listy wypełnionych rekordów formularza (menu "Forms -> Entries") do dodania spersonalizowanej płatności dla danego rekordu. Po wciśnięciu pojawi się interfejs do wpisania (tytułu płatności, kwoty, waluty oraz pozostałe pola z pobranymi wartościami z zapisanego rekordu z możliwością ich edycji) i przycisk dodania płatności (Custom Post Type "Płatności")
b) Dodanie akcji do "Masowe działania" wygenerowania płatności dla zaznaczonych rekordów formularza Gravity Forms. Po wybraniu akcji otwierany interfejs do wpisania (tytułu płatności, kwoty, waluty oraz niezbędne pola 'Secure Form’) i przycisk 'Generuj płatności’.

3. Interfejs konfiguracyjny integracji z PayLane.

4. Interfejs konfiguracyjny komunikatów w języku Polskim i Angielskim (Strona płatności i powrotu po dokonaniu płatności.).

5. Interfejs konfiguracyjny mapowania formularza Gravity Forms (ID i nazwa formularza z rozwijanej listy) i jego pól na pola płatności Paylane.

6. Konfiguracja uprawnień WordPress, kto może konfigurować, a kto dodawać płatności.

OCZEKIWANIA
1. Doświadczenie w wykonywaniu podobnych integracji i wskazania dobrych praktyk w wykonywanej integracji.
2. Wsparcie 3 miesięczne po wykonaniu wtyczki w zakresie poprawy błędów i ewentualnie drobnych przeróbek.
3. Przekazanie praw autorskich.

WPzlecenia funkcjonują zupełnie za darmo już od 12 lat. Dołącz do społeczności i wspieraj WPzlecenia, by działały w tym modelu przez kolejne lata!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kontakt ze zleceniodawcą

Ogłoszenie zostało zamknięte i z tego powodu dane kontaktowe zostały ukryte. Ogłoszenia zostają oznaczone jako zamnięte automatycznie po 14 dniach lub wcześniej na wniosek zleceniodawcy.

Czy chcesz następnym razem dostać informację o nowym zleceniu jako pierwszy? Kliknij tutaj i dowiedz się jak!