System obsługi i archiwizacji osiągniętych wyników wybranego przedmiotu nauczania - WP Zlecenia

System obsługi i archiwizacji osiągniętych wyników wybranego przedmiotu nauczania

Data dodania: 3 września 2018

Celem pracy jest projekt i implementacja systemu umożliwiającego monitorowanie przebiegu wybranego przedmiotu nauczanego w IT. System ma umożliwiać przygotowanie (generowanie) i archiwizację (skanów) sprawdzianów, komunikację pomiędzy prowadzącym a studentami, gromadzenie ocen cząstkowych i automatyczne
wystawianie ocen końcowych na podstawie ocen cząstkowych z przedmiotu.

Kontakt ze zleceniodawcą

Ogłoszenie zostało zamknięte i z tego powodu dane kontaktowe zostały ukryte. Ogłoszenia zostają oznaczone jako zamnięte automatycznie po 14 dniach lub wcześniej na wniosek zleceniodawcy.

Czy chcesz następnym razem dostać informację o nowym zleceniu jako pierwszy? Kliknij tutaj i dowiedz się jak!